อนุทิน 153324 - นาย วรัญญู เห่งนาเลน

• 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เขียน 09 Jul 2017 @ 15:43 () แก้ไข 09 Jul 2017 @ 16:11, ()


ความเห็น (0)