อนุทิน 153318 - นาย วรัญญู เห่งนาเลน

• 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา08.30-14.30น. สัมมนาระหว่างฝึกงาน ครั้งที่1 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เขียน 09 Jul 2017 @ 15:37 () แก้ไข 19 Jul 2017 @ 13:19, ()


ความเห็น (0)