อนุทิน 153316 - นาย วรัญญู เห่งนาเลน

• 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 9:00-16:00น. ไปดูงานที่ศูนย์เรียนรู้ บ้านสิงห์

เขียน 09 Jul 2017 @ 15:35 () แก้ไข 19 Jul 2017 @ 13:12, ()


ความเห็น (0)