อนุทิน 153315 - นาย วรัญญู เห่งนาเลน

• 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เขียน 09 Jul 2017 @ 15:34 () แก้ไข 09 Jul 2017 @ 15:35, ()


ความเห็น (0)