อนุทิน 153313 - สัมฤทธิ์

•4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1.เวลา18.30-21.50น. ได้ร่วมรับประทานอาหารกับอาจารย์พี่เลี้ยง และพูดคุยรายงานเรื่องที่ไปสัมมนา

เขียน 09 Jul 2017 @ 15:31 () แก้ไข 09 Jul 2017 @ 17:03, ()


ความเห็น (0)