อนุทิน 153310 - สัมฤทธิ์

•2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1.เวลา10.30-12.00น. พบอาจารย์ชาลี เพื่ออยากทราบข้อมูล ตะไคร้หอม

เขียน 09 Jul 2017 @ 15:30 () แก้ไข 15 Jul 2017 @ 12:52, ()


ความเห็น (0)