อนุทิน 153309 - สัมฤทธิ์

•1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1.เวลา09.00-14.00น. ลงชุมชนสอบถามข้อมูล

เขียน 09 Jul 2017 @ 15:29 () แก้ไข 19 Jul 2017 @ 21:01, ()


ความเห็น (0)