อนุทิน 153308 - นาย วรัญญู เห่งนาเลน

• 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 15:00-17:00น. ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ให้กับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา 

เวลา 20:30-21:40น. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์พี่เลี้ยงทั้ง2ท่าน

เขียน 09 Jul 2017 @ 15:28 () แก้ไข 19 Jul 2017 @ 12:58, ()


ความเห็น (0)