อนุทิน 153306 - สัมฤทธิ์

•29 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1.เวลา08.30-14.30น.สัมมนาระหว่างฝึกงาน ครั้งที่1

เขียน 09 Jul 2017 @ 15:28 () แก้ไข 09 Jul 2017 @ 15:38, ()


ความเห็น (0)