อนุทิน 153305 - สัมฤทธิ์

•28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1.เวลา09.00-13.00น.ร่วมหาข้อมูลทำงานโครงการอาจารย์พี่เลี้ยง

เขียน 09 Jul 2017 @ 15:27 () แก้ไข 09 Jul 2017 @ 17:40, ()


ความเห็น (0)