อนุทิน 153304 - สัมฤทธิ์

•27 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1.เวลา09.00-14.00น.ตัดหญ้าและแต่งกิ่งต้นไม้บริเวณลานจอดรถ

เขียน 09 Jul 2017 @ 15:26 () แก้ไข 09 Jul 2017 @ 17:48, ()


ความเห็น (0)