อนุทิน 153302 - สัมฤทธิ์

•26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1.เวลา08.30-11.30 ไปเก็บข้อมูลการทำน้ำสกัดและการทำโลชั่น จากต้นตะไคร้หอม

เขียน 09 Jul 2017 @ 15:26 () แก้ไข 09 Jul 2017 @ 16:38, ()


ความเห็น (0)