อนุทิน 153301 - สัมฤทธิ์

•25 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1.เวลา07.30-16.30น. เดินทางไป จ.กาญจนบุรี

- เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงาน ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน กาญจนบุรี

-ไปดูการทำไผ่ตรงแปรรูป น้ำชาจากไผ่ แป้งไผ่

-ร่วมรับประทานอาหารกับสมาชิกชมรมคนรักในหลวง

เขียน 09 Jul 2017 @ 15:25 () แก้ไข 09 Jul 2017 @ 16:22, ()


ความเห็น (0)