อนุทิน 1533 - หมอเจ๊ คนสวย แซ่เฮ

  • งานที่แจกน้องๆไปทำ มีแผนทางเลือกของการจัดตั้งหน่วยงานและการแบ่งงานระหว่างองค์กรในระบบบริการปฐมภูมิ ให้วางแผนเผื่อไว้หลาย choice วางแล้วให้คุยกับเปิ้ลและสุรัตน์ก่อน แล้วจึงไปคุยกับผู้ใหญ่ด้วยกัน
  • การดูแลเชื่อมโยงทั้งระบบสาธารณสุขเป็นส่วนของเราเองที่ต้องให้คำปรึกษากับทุกๆงาน
  • นายขอเวลาที่จะคุยกับระดับบริหารขององค์กรเป้าหมายก่อนเดินหน้าสรุปว่าจะเอายังไง
  • ทิศทางที่ประเมิน คาดว่า เอายังไงก็เอาตาม ให้โจทย์ไปกับน้องๆไว้แล้ว น่าจะได้ทางออกที่ดีของทุกฝ่าย
  • สิ่งที่นายเตือน คือ การให้เกียรติ บอกเล่าเก้าสิบ กันก่อนทำอะไร  จะทำให้เดินร่วมทางกันไปได้ง่ายขึ้น สบายใจทุกฝ่าย
  • ความเห็น คือ เห็นด้วย  และเหตุที่เกิด เกิดจากเด็กเราด้อยประสบการณ์  ตัดสินใจไม่ตก เลยเบี่ยงทิศทาง ไปในทิศทางที่ไม่ควรจะเป็นไป  เลยอึดอัดใจกับผลสะท้อนที่ออกมา
เขียน 22 Apr 2008 @ 22:30 ()


ความเห็น (0)