อนุทิน 153298 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

กระผมได้ถวายเทียนเข้าพรรษา 1 ต้น ร่วมกับคุณจอย ศิริลักษณ์ ผ่องโชค เพื่อเป็นกุศลบารมี อานิสงส์ของการถวายเทียนเข้าพรรษานั้นมีเอนกอนันต์
....
ผมขอให้อานิสงส์เหล่านั้นส่งต่อไปยังกัลยาณมิตรและทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญครั้งนี้ด้วยครับ สาธุ สาธุ สาธุ 

*** 
เทียนพรรษาถวายวัด 9 วัดๆละ 9  คู่ มีวัดวังตะกู วัดห้วยพลู วัดโคกเขม่า(จ.นครปฐม)วัดใหญ่วัดสรรเพชร วัดกำแพงแลง (จ.เพชรบุรี) วัดพระมหาธาตุ วัดสุริยวงศ์ วัดหุบมะกร่ำ (จ.ราชบุรี)


เขียน 09 Jul 2017 @ 09:42 ()

คำสำคัญ (Tags) #ถวายเทียนเข้าพรรษาความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สาธุครับ