อนุทิน 153295 - น.ส. สุชาดา รักอู่

• 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 8:30-14:00 น. จัดสถานที่เตรียมต้อนรับคณะกรรมการชมรมคนรักในหลวง

เวลา 17:30-20:00น. จัดเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชน

เขียน 08 Jul 2017 @ 22:58 () แก้ไข 09 Jul 2017 @ 08:23, ()


ความเห็น (0)