อนุทิน 153283 - นาย ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม

หนังสือฟรีของ PacktPub วันนี้คือ

Building Virtual Pentesting Labs for Advanced Penetration Testing

สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่Pentesting หรือ Penetration Testing เป็นการใช้งานซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับตรวจสอบ ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ หรือ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หนังสือเล่มนี้จะแนะนำวิธีการ จัดเตรียมเครื่องมือ สำหรับใช้ในงานประเภทนี้

เขียน 08 Jul 2017 @ 07:11 ()

คำสำคัญ (Tags) #virtual#PacktPub Free-Learning Ebook#Pentestingความเห็น (0)