อนุทิน 153276 - พ.แจ่มจำรัส

อย่าลิงโลดใจ ดีใจ ที่สามารถลดได้ อดได้

อย่าเสียดาย เสียใจ ที่ไม่เป็นไปอย่างที่คิด ไม่เป็นไปอย่างที่ตั้งใจ

การรับรู้ทันจิตตน ยิ่งเร็วยิ่งเป็นคุณ จะระงับอารมณ์นั้นๆได้ทัน 

เพราะหากรู้ไม่ทันจิต ไม่ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้น

จะตามแก้ไขยาก 

..............

เขียน 07 Jul 2017 @ 14:57 ()

คำสำคัญ (Tags) #จิต#อารมณ์ความเห็น (0)