อนุทิน 153273 - พ.แจ่มจำรัส

เสียดายเช้านี้ไม่ได้ออกวิ่ง ทั้งที่ตื่นเช้า

ตัดคำว่าเสียดายออกเพื่อเป็นการไม่ยึดติด

เหตุเพราะเข้าห้องน้ำนาน ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต ก็อย่างนี้

หรือต้องตื่นเช้าขึ้นกว่านี้ นอนเร็วขึ้นก็น่าจะดี

วางแผน เพื่อสุขภาพกายและจิต

.............

เขียน 07 Jul 2017 @ 09:01 ()


ความเห็น (0)