อนุทิน 153258 - ปวีณา คันทาทิพย์


06 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. มีการให้ความรู้วิธีการเลี้ยงไส้เดือนพันอเมริกัน ไนท์คอลเลอร์ในกะละมังให้กับ เจ้าหน้าที่ กศน. วัดแก้ว และชาวบ้านสะพานดำ

เขียน 06 Jul 2017 @ 11:04 ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่ 5 บ้านสะพานดำความเห็น (0)