อนุทิน 153239 - อัญชิสา หุ้นเอี่ยม

งานแห่เทียนเข้าพรรษา 9วัด 

เริ่มต้นจากวัดอุดมสุดท้ายด้วยวัดหนองแขม

ตั้งแต่เวลา09:00-20:00 น. 04/07/2560ความเห็น (0)