อนุทิน 153200 - นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์

  • 29มิถุนายน2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ


เข้าร่วมสัมมนาโครงการ ประเด็นเพื่อที่จะศึกษาที่มหาลัยราชภัฏนครปฐม ในโครงการที่สามารถพัฒนาให้หมู่บ้านมีความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน

เขียน 03 Jul 2017 @ 19:58 ()


ความเห็น (0)