อนุทิน 153181 - แคทรียา นาคอาจ

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา09.00-14:00น. ลงชุมชนสอบถามข้อมูลประเด็นย่อย

เขียน 03 Jul 2017 @ 13:39 () แก้ไข 01 Aug 2017 @ 10:26, ()


ความเห็น (0)