อนุทิน 153180 - แคทรียา นาคอาจ

30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม10:00น. ลงชุมชน

เขียน 03 Jul 2017 @ 13:39 () แก้ไข 01 Aug 2017 @ 10:27, ()


ความเห็น (0)