อนุทิน 153178 - แคทรียา นาคอาจ

28มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 09:00-13:00น. ร่วมหาข้อมูลทำงานโครงการอาจารย์พี่เลี้ยง

เขียน 03 Jul 2017 @ 13:38 () แก้ไข 01 Aug 2017 @ 10:29, ()


ความเห็น (0)