อนุทิน 153174 - น.ส. ณฤนาฏ กองหนู

30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


10:00น. ลงชุมชน

เขียน 03 Jul 2017 @ 13:32 () แก้ไข 26 Jul 2017 @ 14:20, ()


ความเห็น (0)