อนุทิน 153173 - น.ส. ณฤนาฏ กองหนู

29 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา08.30-14.30น. สัมมนาระหว่างฝึกงาน ครั้งที่1 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เขียน 03 Jul 2017 @ 13:32 () แก้ไข 26 Jul 2017 @ 14:16, ()


ความเห็น (0)