อนุทิน 153169 - ธัญญ์ฐิตา

ธัญญ์ฐิตา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

2 กรกฎาคม 2560

ลงชุมชนสงวนคำ มีวิทยากรมาบรรยายเรื่องการกำจัดยุงลายแทนสารเคมีคือเอาเกลือแกงใส่ไว้ใต้ทุนบ้านจะได้ไม่เปนอันตราย วิธีกำจัดยุงลาย และวิธีป้องกันยุงทั้ง 12 วิธี เช่นตะไคร้หอม ทาโลชั่น อยุใกล้พัดลมความเห็น (0)