อนุทิน 153158 - พัชราพร สุขศรี

28มิถุนายน2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำหมู่บ้านสะพานดำ

ได้ศึกษาการทำดอกไม้จันทร์จากกลุ่มสตรีแม่บ้าน

เขียน 02 Jul 2017 @ 13:11 ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่5บ้านสะพานดำความเห็น (0)