อนุทิน 153157 - พัชราพร สุขศรี

27มิถุนายน2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

จัดเวทีประชาคมให้ชาวบ้านได้รับความรู้และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับฝรั่งแช่อิ่มอบแห้ง

เขียน 02 Jul 2017 @ 13:08 ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่5บ้านสะพานดำความเห็น (0)