อนุทิน 153156 - พัชราพร สุขศรี

26มิถุนายน2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ศึกษาการทำกล้วยเล็บมือนางและวืธีการทำกล้วยอบแห้งแพ็คของใส่ถุงเพื่อจำหน่าย

เขียน 02 Jul 2017 @ 13:03 ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่5 สะพานดำความเห็น (0)