อนุทิน 153154 - พัชราพร สุขศรี

24มิถุนายน2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ได้ศึกษาการทำน้ำหมักปุ๋ยEMและวิธีการทำการหมักค้างคืนแล้วจึงมาดูผลว่าเป็นอย่างไร

เขียน 02 Jul 2017 @ 12:48 () แก้ไข 02 Jul 2017 @ 14:05, ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่5บ้านสะพานดำความเห็น (0)