อนุทิน 153153 - พัชราพร สุขศรี

23มิถุนายน2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากหมู่บ้านสะพานดำ

แพ็คฝรั่งอบแห้งใส่ถุงจากที่ทำการอบเสร็จเรียบร้อย

เขียน 02 Jul 2017 @ 12:37 ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่5 บ้านสะพานดำความเห็น (0)