อนุทิน 153152 - ภูสิทธิ์ แย้มสวน

• 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 09.00 - 14.00 น. ขุดหลุมลงเสาบ่อปลาดุก

เขียน 02 Jul 2017 @ 12:26 () แก้ไข 19 Jul 2017 @ 12:33, ()


ความเห็น (0)