อนุทิน 153150 - ภูสิทธิ์ แย้มสวน

• 29มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 08.30 - 14.30 น. สัมมนาระหว่างฝึกงาน ครั้งที่1ที่มหาวิทยาลัยราชภัฐนครปฐม

เขียน 02 Jul 2017 @ 12:25 () แก้ไข 19 Jul 2017 @ 11:36, ()


ความเห็น (0)