อนุทิน 153149 - ภูสิทธิ์ แย้มสวน

• 28มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

09.00 - 13.00 น.ร่วมหาข้อมูลทำงานโครงการอาจารย์พี่เลี้ยง

เขียน 02 Jul 2017 @ 12:25 () แก้ไข 19 Jul 2017 @ 11:32, ()


ความเห็น (0)