อนุทิน 153148 - ภูสิทธิ์ แย้มสวน

• 27มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


09.00 - 16.00 ไปดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ บ้านสิงห์

เขียน 02 Jul 2017 @ 12:25 () แก้ไข 19 Jul 2017 @ 11:29, ()


ความเห็น (0)