อนุทิน 153147 - ภูสิทธิ์ แย้มสวน

• 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
08.00 - 14.00 น. ทำงานกลุ่ม

เขียน 02 Jul 2017 @ 12:24 () แก้ไข 19 Jul 2017 @ 11:24, ()


ความเห็น (0)