อนุทิน 153146 - ภูสิทธิ์ แย้มสวน

• 25มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม08.30 - 16.00 ได้ไปศึกษาดูงานและอบรมที่ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร

เขียน 02 Jul 2017 @ 12:21 ()


ความเห็น (0)