อนุทิน 153143 - ภูสิทธิ์ แย้มสวน

• 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


16.00 - 18.30 น. เตรียมสถานที่ในการทำแคมป์ไฟ

เขียน 02 Jul 2017 @ 12:14 ()


ความเห็น (0)