อนุทิน 153140 - ภูสิทธิ์ แย้มสวน

• 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


16.00 - 18.00 น. ปลูกต้นกล้วยและปรับภูมิทัศน์ภายในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้ายยายกะตา

เขียน 02 Jul 2017 @ 12:04 ()


ความเห็น (0)