อนุทิน 153138 - ภูสิทธิ์ แย้มสวน

• 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


ปรับภูมิทัศน์ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา เพื่อทำเป็นแคมป์ไฟ

เขียน 02 Jul 2017 @ 12:00 ()


ความเห็น (0)