อนุทิน 153130 - Tawandin

Tawandin
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ธาตุรู้ (ปิ๊งแว้บ)

... คล้ายความไร้ระเบียบในชีวิต ถึงจุด ปล่อย...วาง

ความรู้สึกอันเป็น อคติทั้งสี่ ยังคงมีอยู่ ฝึก รู้...แล้ว ปล่อย

"องค์ความรู้" ในการดูแลบริหารกาย จากต้นทุนภายในเล็กๆ ธาตุรู้ทยอยมาให้"เรียนรู้" โดยเราไม่ต้อง..."อยาก"

บางกระแส เพียงแค่ เจตนา แต่ ใจในใจ แยบคาย เป็นไปตามเหตุปัจจัย ไม่ปรารถนาล้ำหน้าเป็น อยาก

"องค์ความรู้"ในการดูแลบริหารจิต จากต้นทุนเล็กๆ เจตนายังอิงทิฏฐิ มานะ ธาตุรู้ทยอยมาให้เรียนรู้...จึงยึด ได้เจ็บ ได้จำ

บทเรียนแห่งความล้มเหลวที่ผ่านมา... อคติทั้งสี่ และนิวรณ์ห้า ครอบงำเจตนา จนปรารถนาล้ำหน้า...เกินควบคุม

ทุกข์อริยสัจสะท้อนหยั่งถึงเหตุ ล้ม...แล้วลุก ประกอบมรรครอบใหม่ กระทำใจในใจ แยบคาย แยบคาย

ไม่กังวล ไม่ดิ้นรนหวั่นไหวไขว้คว้า ไม่หวั่นกลัวความไม่รู้ ชั่วขณะหนึ่ง ธาตุรู้สากล ทยอยมาประกอบธาตุรู้ลึกๆ

...โปรแกรมจิตคงมาแต่อดีตไกลๆ (เมื่อใด...ไม่รู้) เป็นเหตุให้ปฏิเสธความรู้...ในกรอบ!

...ในรอบหลายๆปี อ่านหนังสือไม่จบสักเล่ม! เหมือนหลักประกันใดๆ...ไม่มี

รอบใหม่...ค่อยๆเรียนรู้ไป...จากความไม่รู้... ลมหายใจแห่งสติ เดินด้วยศีลข้อหนึ่ง หยั่ง แยกแยะ เพียร ต่อเนื่อง....เป็นไป

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐


เขียน 02 Jul 2017 @ 09:58 () แก้ไข 02 Jul 2017 @ 10:05, ()

คำสำคัญ (Tags) #พลังแห่งสติ#ธาตุรู้ความเห็น (0)