อนุทิน 153108 - ศิริพรรณ มอญเพ็ชร

  • วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ 2560
  • ชื่อหน่วยฝึกที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

สัมมนาระหว่างฝึกงาน...ครั้งที่1

เขียน 01 Jul 2017 @ 10:44 ()


ความเห็น (0)