อนุทิน 153106 - ศิริพรรณ มอญเพ็ชร

  • วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ 2560
  • ชื่อหน่วยฝึกที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

จัดเวทีประชาคมเพื่อพัฒนาชาวบ้าน เรื่องการทำฝรั่งแช่อิ่มอบแห้ง

เขียน 01 Jul 2017 @ 10:29 ()


ความเห็น (0)