อนุทิน 153105 - ศิริพรรณ มอญเพ็ชร

  • วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ 2560
  • ชื่อหน่วยฝึกที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ได้ไปดูการทำกล้วยเล็บมือนางเพื่อนำมาทำกล้วยอบและได้ช่วยลุงสมหวังแพ็ค

เขียน 01 Jul 2017 @ 10:08 ()


ความเห็น (0)