อนุทิน 153103 - ศิริพรรณ มอญเพ็ชร

  • วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ 2560
  • ชื่อหน่วยฝึกที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ได้ไปดูการทำน้ำหมักEM แล้วช่วยหั่นผักบุ้งเพื่อนำมาทำน้ำหมักEM

เขียน 01 Jul 2017 @ 09:55 ()


ความเห็น (0)