อนุทิน 153101 - ศิริพรรณ มอญเพ็ชร

  • วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ 2560
  • ชื่อหน่วยฝึกที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ฝรั่งแช่อิ่มอบแห้ง

ขั้นตอนเข้าตู้อบแห้ง

เขียน 01 Jul 2017 @ 09:35 ()


ความเห็น (0)