อนุทิน 153099 - ศิริพรรณ มอญเพ็ชร

  • วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ 2560
  • ชื่อหน่วยฝึกที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ได้ไปลงมือทำฝรั่งแช่อิ่มอบแห้งกับ ป้าฉลวย ธรรมรักษากุล ได้สอนวิธีการทำฝรั่งแช่อิ่มอบแห้งให้ที่ล่ะขั้นตอนไปเลย

ขั้นตอนวันแรก


เขียน 01 Jul 2017 @ 08:46 ()


ความเห็น (0)