อนุทิน 153096 - ศิริพรรณ มอญเพ็ชร

  • วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ 2560
  • ชื่อหน่วยฝึกที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

เรียนรู้วิธีการเผาถ่านจากกะลาให้เป็นถ่านการใช้ไม้ศึกษาระยะเวลาต่างๆให้เป็นถ่านโดยสมบูรณ์ได้ถ่านและยังได้น้ำส้มควันไม้จะได้น้ำส้มควันไม้น้อยเพราะใช้กะลาจะให้ดีต้องใช้พืนไม้

เขียน 30 Jun 2017 @ 22:27 ()


ความเห็น (0)